Et innføringskurs, men går mer i dybden enn «Forhandlinger på 1-2-3». Kurset gir svar på viktige spørsmål som: Hvordan åpner jeg en forhandling? Hvem gir første utspill? Hvilken forhandlingsstil bør jeg velge? Hvordan legger jeg riktig strategi for å nå mitt forhandlingsmål? Hvordan forbereder jeg en forhandling? Hvordan unngår jeg å gi mer enn jeg hadde tenkt? Hva kan jeg si og hva bør jeg aldri si? Hvordan åpne en låst forhandling? Og mye mer. Du får en god og praktisk innføring i forhandlingsteknikk og viktig basiskunnskap for alle typer forhandlinger.

Innføringskurs som gir en introduksjon til forhandlinger og forhandlingsteknikk. Kurset har stort innslag av caseoppgaver og praktisk øvelse. Gir oversikt over de viktigste spørsmålene i en forhandling og grunnprinsipper for hvordan du kan håndtere disse, konkrete tips for å umiddelbart få bedre forhandlingsresultater, og i tillegg god praktisk trening i vanlige forhandlingssituasjoner.

Kurset gjennomgår sentrale tema, blant annet:
– Målstyring og bruk av forhandlingsmål
– Teknikker for forberedelse, hvordan legge opp en forhandling
– Praktisk gjennomføring, strukturering og ulike faser
– Ulike forhandlingstyper: distributive forhandlinger, win-win, relasjonsstyrte forhandlinger
– Hvordan fremme konkrete forhandlingsutspill, forhandlingsstil, betydningen av subtile faktorer
– Teknikker for å løse vanskelige forhandlingssituasjoner

Undervisningsform
Kurset veksler mellom foredrag, enkeltøvelser, flere caseoppgaver med debriefingog dialog med deltagerne underveis. Det gis god anledning til individuell deltagelse og drøftelse mellom kursdeltagerne og foredragsholder.

Deltagere
Ingen spesifikke forkunnskaper nødvendig.

Målgruppe
Alle typer bedrifter og offentlige virksomheter, bransjeforeninger etc. Godt egnet som hovedtema på bedriftssamlinger, bransjetreff og som internkursing.

Praktisk
Varighet: 2 kursdager.
Pris: kr 5500,-per deltager. Gruppepris etter avtale.
Evt. reise, diett og overnatting for kursdeltagere og foredragsholder kommer i tillegg. Bindende påmelding. Endring av påmeldt person er tillatt.
Priser forutsetter at oppdragsgiver besørger kurslokale med nødvendig AV-utstyr (projektor, lydanlegg for PC, lerret og flip-over).

Bestill kurset