Innhold
Kurset har spesielt fokus på forhandlinger knyttet til hovedelementene i et ordinert årsregnskap. Målet er å lære konkret hvordan forhandlinger kan bedre din bunnlinje. Forhandlinger med kunder, leverandører, banker, fordringshavere, ansatte, ledelse, eiere og andre premissleverandører er en sentral del av enhver virksomhet, og påvirker direkte dine økonomiske resultater. Gode forhandlinger gir deg bedre bunnlinje. Egnet for deltagere med forhandlingserfaring. Kan alternativt kombineres med et av innføringskursene («Forhandlinger på 1-2-3» eller «Bli en bedre forhandler» – innføringskurs).

Varighet
5 kursdager

Forkunnskaper
Gjennomført innføringskurs er en fordel

Hva du lærer
Forhandlinger knyttet til hovedelementene som påvirker et ordinert årsregnskap. Målet er å lære konkret hvordan forhandlinger kan bedre din bunnlinje.
Kurset har stor vekt på caseoppgaver og praktisk øvelse.
Kurset gjennomgår sentrale forhandlinger relatert til selskapers inntekts-og utgiftssider og elementer ved disse, blant annet:

  • – Generelt gjennomgang av ulike forhandlingstyper: distributive forhandlinger, win-win, relasjonsstyrte forhandlinger.
    – Hvordan fremme konkrete forhandlingsutspill, forhandlingsstil, betydningen av subtile faktorer

Forhandlinger med kunder i preforhandling, kjøps-og reklamasjonssituasjoner
Forhandlinger med leverandører
Kreditt og finansieringsforhandlinger. Forhandlinger med fordringshavere
Personal-og lønnsforhandlinger
Interne forhandlinger mellom eiere, styre og øvrig ledelse
Teknikker for å løse vanskelige forhandlingssituasjoner Undervisningsform
Kurset veksler mellom foredrag, enkeltøvelser, flere case med debriefingog dialog med deltagerne underveis.
Det gis god anledning til individuell deltagelse og drøftelse mellom kursdeltagerne og foredragsholder

Deltagere
Egnet for deltagere med forhandlingserfaring.Kan alternativt kombineres med et innføringskurs (“Forhandlinger på 1-2-3″ eller “Bli en bedre forhandler” –innføringskurs).

Målgruppe
Små og mellomstore bedrifter som driver virksomhet med økonomisk formål. Godt egnet som intern videreutdanning eller som integrert del av større internopplæringskurs.

Praktisk
Varighet: 5 kursdager
Pris: kr 14.500 per deltager. Gruppepris etter avtale
Eventuell reise, diett og overnatting for kursdeltagere og foredragsholder kommer i tillegg. Bindende påmelding. Endring av påmeldt person er tillatt
Priser forutsetter at oppdragsgiver besørger kurslokale med nødvendig AV-utstyr (projektor, lydanlegg for PC, lerret og flip-over)

Bestill dette kurset