Referanser – Nicholas Sayer har holdt forhandlingskurs for blant annet

● Advokatforeningen
● Bergens Revisorforening
● Konkurransetilsynet
● Innovasjon Norge / Nyskapingsparken Hordaland
● Kunnskapsparken Sogn og Fjordane
● NCE Subsea
● NIMA  (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk)
● Reinertsen AS

Spesialtilpassede kurs
Ønsker dere noe annet en kursene nevnt over, lager jeg gjerne et opplegg unikt for dere. Kursets omfang og innhold tilpasses deres ønsker og aktuelle deltageres erfaring. Ta kontakt så drøfter vi opplegget i felleskap, uten forpliktelser for dere.

Oppfølgingskurs
Læring må repeteres for å sitte. Derfor tilbyr jeg oppfølgingskurs som oppsummerer hovedpunkter fra tidligere kurs. Allerede ved deltagelse på første kurs kan vi i felleskap drøfte en oppfølgingsplan som sikrer at læringen sitter enda bedre for fremtiden.

Foredrag og enkeltinnlegg
Ønsker dere kun et kortere innlegg eller foredrag om forhandlingsteknikk tilbyr jeg gjerne det. Det gjelder enten dere ønsker en generell innføring eller dybdehandling av et spesielt tema.


Om foretaket SAYER
SAYER er advokat Nicholas Sayers enkeltpersonforetak. Gjennom foretaket tilbyr jeg forhandlingskurs og foredrag om forhandlinger.  Mitt mål er at dine forhandlinger skal bli best mulig. Forhandlinger handler om å oppnå resultater. Dine forhandlinger blir enda bedre gjennom resultatorienterte kurs tilpasset ditt behov. Alle mine kurs kombinerer praktiske og utprøvde øvelser med erfaringer fra det virkelige liv og aktuelle forskningsresultater. Gjennom SAYER har jeg holdt forhandlingskurs for næringslivet, det offentlige og advokater. Samtlige tidligere avholdte kurs har fått meget gode tilbakemeldinger. Spør gjerne om referanser.

Om advokat Nicholas Sayer
● Over 15 års erfaring som forretningsadvokat, og har jobbet med kommersielle forhandlinger like lenge.
● Fire år som internasjonal koordinator i Konkurransetilsynet, deltager i forhandlinger både på nasjonalt, europeisk (EU,EFTA, ESA) og globalt nivå.
● Norsk juridikum og Master of Corporate and Commercial Law fra UNSW i Sydney, sistnevnte med hovedvekt på blant annet International Contracts og International Banking and Finance hvor forhandlinger sto sentralt.
● Etterutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen og Solstrandprogrammet/AFF.
● Etterutdanning i forhandlingsteknikk gjennom blant annet internasjonale aktører som Karrass Ltd og Harvard Negotiation Workshop.
● Har over en årrekke holdt foredrag og kurs i forhandlingsteknikk for næringslivet, organisasjoner og det offentlige.


Kontakt