Om foretaket SAYER:

SAYER er advokat Nicholas Sayers enkeltpersonforetak. Gjennom foretaket tilbyr jeg forhandlingskurs og foredrag om forhandlinger.  Mitt mål er at dine forhandlinger skal bli best mulig.

Forhandlinger handler om å oppnå resultater. Dine forhandlinger blir enda bedre gjennom resultatorienterte kurs tilpasset ditt behov. Alle mine kurs kombinerer praktiske og utprøvde øvelser med erfaringer fra det virkelige liv og aktuelle forskningsresultater.

Gjennom SAYER har jeg holdt forhandlingskurs for næringslivet, det offentlige og advokater. Samtlige tidligere avholdte kurs har fått meget gode tilbakemeldinger. Spør gjerne om referanser.

Om advokat Nicholas Sayer:

  • Over 15 års erfaring som forretningsadvokat, og har jobbet med kommersielle forhandlinger like lenge.
  • Fire år som internasjonal koordinator i Konkurransetilsynet, deltager i forhandlinger både på nasjonalt, europeisk (EU,EFTA, ESA) og globalt nivå.
  • Norsk juridikum og Master of Corporate and Commercial Law fra UNSW i Sydney, sistnevnte med hovedvekt på blant annet International Contracts og International Banking and Finance hvor forhandlinger sto sentralt.
  • Etterutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen og Solstrandprogrammet/AFF.
  • Etterutdanning i forhandlingsteknikk gjennom blant annet internasjonale aktører som Karrass Ltd og Harvard Negotiation Workshop.
  • Har over en årrekke holdt foredrag og kurs i forhandlingsteknikk for næringslivet, organisasjoner og det offentlige.